ajax loader

Wij kunnen voor u een pensioens- en inkomensanalyse maken, zodat u een helder en compleet beeld krijgt van uw huidige financiële situatie, maar ook van uw situatie bij overlijden, op uw pensioendatum, bij arbeidsongeschiktheid of wanneer u werkloos wordt. Per situatie krijgt u een overzicht van uw netto maandinkomen, hierbij rekening houdend met bijvoorbeeld uw hypotheeklasten.

Mocht blijken dat dit voor u in één of meerdere situaties anders uitpakt dan u dacht en wilt u advies over hoe hierin verandering aan te brengen, dan informeren wij u graag over de diverse mogelijkheden op het gebied van hypotheken, pensioenen, verzekeringen en sparen. Hierdoor bent u in staat uw financiële situatie aan te passen aan uw persoonlijke wensen, zodat wanneer één van voornoemde omstandigheden zich voordoet, uw financiën in ieder geval op orde zijn. Dat is een zorg minder.