ajax loader

Als ondernemer kunt u plannen maken, een koers uitzetten, maar uw succes is mede afhankelijk van uw werknemers. Hun kennis, vaardigheden en inzet bepalen voor een groot deel de voortgang van uw onderneming. Natuurlijk kunt u werknemers sturen en stimuleren en voorzien van adviezen, maar ook werknemers lopen risico’s en het is aan de ondernemer om deze zo goed mogelijk voor hen af te dekken. Soms bent u als ondernemer zelfs wettelijk verplicht bepaalde verzekeringen af te sluiten.

Werknemers die bij u in dienst zijn hechten naast hun interessante werkzaamheden en prettige werksfeer ook aan goede secundaire arbeidsvoorwaarden, zoals een pensioenregeling, een collectieve ziektekostenverzekering en het afdekken van inkomensterugval bij arbeidsongeschiktheid.

Graag adviseren wij u over de diverse mogelijkheden die zowel voor u als uw werknemers gunstig zijn, bijvoorbeeld een verzuimverzekering, ziektekostenverzekering, WGA-hiaat verzekering, en pensioenopbouw voor werknemers.